AgencjaZespół AgencjiDotychczasowe działaniaRekomendacje
UsługiJak pracujemyFormularz zleceniaSprzedaż publikacjiDoradztwoKonsultacje dla organizacji i instytucji z zakresu samooceny
Kluczowe pojęciaSamoewaluacjaFundusze strukturalnePublikacje do pobraniaPrzydatne odnośnikiDoradztwo
Postaw na jakośćEwaluacja kluczem do sukcesuSamoregulacja kluczem do rozwoju!

Fundusze strukturalne

Gdzie jesteś » SKRZYNKA WIEDZY » Fundusze strukturalne
polski | english | kontakt

Prowadzimy ewaluacje programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli potrzebujesz konsultacji czy tez szkoleń w tym zakresie - zapraszamy!

Okres programowania wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2000 - 2006 związany był ze zmianą priorytetów w polityce strukturalnej. W poprzednich okresach programowania główny nacisk kładziono na terminowe i zgodne z procedurami wydatkowanie środków. W okresie programowania na lata 2000 - 2006 znacznie większy nacisk położono na skuteczniejsze i efektywniejsze wydatkowanie środków strukturalnych i stopień realizacji celu strategicznego polityki strukturalnej Unii Europejskiej, jakim było zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami państw członkowskich.

Spowodowało to zwiększenie znaczenia monitoringu oraz ewaluacji w procesie programowania i wydatkowania środków strukturalnych .

W bieżącym okresie programowania (2007 - 2013), ewaluacja stała się jednym z podstawowych elementów planowania i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Ewaluacja to określenie wartości polityki, programu lub projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje.

(Komisja Europejska)

 

W przypadku Unii Europejskiej, rozwój i rozpowszechnianie ewaluacji wynika w dużej mierze z działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej Wspólnoty.

W chwili obecnej wszystkie programy finansowane z funduszy strukturalnych są przedmiotem oceny (ewaluacji) na poszczególnych etapach cyklu programowego. Wraz z ewolucją unijnej polityki regionalnej w kierunku zwiększania udziału państw członkowskich w programowaniu i wdrażaniu programów, rosła także odpowiedzialność krajów w zakresie prowadzenia  ewaluacji, co w naturalny sposób przyczyniało się do upowszechniania praktyki ewaluacyjnej wśród podmiotów zaangażowanych w przygotowanie i realizacje programów otrzymujących finansowe wsparcie z budżetu wspólnotowego.

Podnosimy skuteczność ludzi, zespołów i organizacji oraz instytucji, oferując kompleksowe usługi doradcze
i szkoleniowe w zakresie ewaluacji projektów społecznych.

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
 
Made by Webprovider