AgencjaZespół AgencjiDotychczasowe działaniaRekomendacje
UsługiJak pracujemyFormularz zleceniaSprzedaż publikacjiDoradztwoKonsultacje dla organizacji i instytucji z zakresu samooceny
Kluczowe pojęciaSamoewaluacjaFundusze strukturalnePublikacje do pobraniaPrzydatne odnośnikiDoradztwo
Postaw na jakośćEwaluacja kluczem do sukcesuSamoregulacja kluczem do rozwoju!

Nowości

Gdzie jesteś » Nowości
polski | english | kontakt

 Pierwsze spotkanie ekspertów w projekcie „Samoregulacja kluczem do rozwoju!".

W dniu 20 maja 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów i ekspertek w ramach projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju!". Grupa ekspertów i ekspertek rozpoczęła pracę nad przygotowaniem bezpłatnego narzędzia samooceny organizacji pozarządowej w zakresie jej obecnego funkcjonowania i koniecznych kierunków rozwoju.

Zapraszamy na podstronę projektu http://www.ewaluacja.org.pl/samoregulacja-kluczem-do-rozwoju/

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Raport z badania potrzeb organizacji pozarządowych

Wszystkich zainteresowanych wynikami badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie samoregulacji zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Projekt „Samoregulacja kluczem do rozwoju!" - Spotkanie ekspertów.

W dniu 20 maja 2010 r. odbędzie się pierwsze spotkanie ekspertów i ekspertek w ramach projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju!". Sześć osób zajmujących się na co dzień zarządzaniem różnymi obszarami pracy organizacji pozarządowych rozpocznie pracę nad przygotowaniem bezpłatnego narzędzia samooceny organizacji pozarządowej w zakresie jej obecnego funkcjonowania i koniecznych kierunków rozwoju.

Wypracowane narzędzie zostanie przetestowane w 30 organizacjach pozarządowych z całej Polski, a pod koniec 2010 roku będzie udostępnione w wersji elektronicznej wszystkim zainteresowanym. Zastosowanie narzędzia pozwoli organizacji lepiej zrozumieć własne działania i usprawnić je dzięki przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnego planu rozwoju.

Zapraszamy na podstronę projektu http://www.ewaluacja.org.pl/samoregulacja-kluczem-do-rozwoju/

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Badanie potrzeb zakończone.

Z dniem 22 kwietnia zakończyliśmy zbieranie ankiet w ramach badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie samoregulacji. Badanie ma na celu identyfikację problemów i potrzeb związanych z zarządzaniem w organizacji oraz stopnia systematycznego wykorzystania ewaluacji w celu oceny własnych działań przez organizacje. W badaniu wzięło udział 626 osób.

Wszystkim, którzy wypełnili ankietę dziękujemy i zapraszamy do śledzenia postępów projektu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Badanie potrzeb organizacji pozarządowych

Pierwszym etapem projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju" jest ogólnopolskie badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie samoregulacji. Badanie ma na celu identyfikację problemów i potrzeb związanych z zarządzaniem w organizacji oraz stopnia systematycznego wykorzystania ewaluacji w celu oceny własnych działań przez organizacje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia krótkiej, internetowej ankiety na temat ewaluacji wewnętrznej w organizacji. Ankieta jest w pełni anonimowa - program nie rejestruje adresów e-mail, z których otwarte zostały ankiety ani żadnych innych danych.

Kliknij w banner, żeby przejść do ankiety

Moja webankieta

Dziękujemy za pomoc!

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Ruszył projekt „Samoregulacja kluczem do rozwoju"

Celem projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju" jest wzmocnienie sektora pozarządowego w zakresie samoregulacji poprzez opracowanie modelu samooceny i rozwoju organizacji w zakresie wewnętrznych procedur.

Wypracowane w projekcie, dostępne bezpłatnie narzędzie pozwoli zainteresowanym organizacjom w sposób systematyczny diagnozować poziom i jakość ich własnych działań.

Projekt realizują Stowarzyszenie BORIS w partnerstwie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 


 Nowy projekt "Ewaluacja kluczem do sukcesu"

Zapraszamy osoby pracujące z województwa mazowieckiego na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu ewaluacji. Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt współfianansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenie "Jak mierzyć efekty naszych działań, czyli ewaluacja w projekcie społecznym"

Zapraszamy przedstawicieli warszawskich organizacji i inicjatyw społecznych na dwudniowe szkolenie w zakresie ewaluacji projektów społecznych pt. "Jak mierzyć efekty naszych działań, czyli ewaluacja w projekcie społecznym", które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2009 r. w godz. 9.00-16.00, w siedzibie PWE przy ul. Canaletta 4 w Warszawie. Zgłoszenia do 2 czerwca 2009 r.

Więcej informacji tutaj


Bezpłatne konsultacje z zakresu ewaluacji

20.04.2009 r.

Zapraszamy przedstawiceli warszawskich organizacji pozarządowych na bezpłatne konsultacje/doradztwo w zakresie ewaluacji projektów oraz samoewaluacji organizacji. Konsultacje i doradztwo realizowane są w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 Konsultacje i doradztwo prowadzą:

Na konsultacje i doradztwo można umówić się telefonicznie (022 620 31 92) lub mailowo bezposrednio z doradczyniami.

Zapraszamy!


 

Zakończenie projektu.

15 listopada 2008 r.

Z dniem 15 listopada 2008 r. zakończyliśmy realizację projektu „Postaw na jakość - ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną". Osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz jego odbiorcom dziękujemy i życzym sukcesów w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych.

Zespół projektowy ze Stowarzyszenia BORIS 


 

Ostatnie teksty w ramach cyklu artykułów poświęconych ewaluacji.

15 listopada 2008 r.

W dziale "Pliki" w na stronie grupy dyskusyjnej "Ewaluacja projektów społecznych" dostępne są ostatnie dwa teksty poświęcona ewaluacji. "Każda instytucja, której powierzono zewnętrzne środki, nieważne – publiczne czy prywatne, na realizację określonych celów ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przeznaczenie i wydatkowanie. W sytuacji kiedy pieniędzy jest mało, a potrzeb znacznie więcej, powinna ciągle zadawać sobie pytanie, czy dokonuje właściwych wyborów, czy efektywnie wykorzystuje powierzone fundusze. Zarówno na etapie podejmowania decyzji o podziale środków, jak i oceny zrealizowanych działań musi wiedzieć, czy dobrze wybrała. Pomocna staje się tu ewaluacja ekonomiczna." Na ten temat można przeczytać w tekście Lidii Kuczmierowskiej pt. "Wprowadzenie do ewaluacji ekonomicznej".
Ostatnim tekstem w cyklu jest artykuł pt. "Standardy ewaluacji". Tekst ten został wypracowany przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. 


 

Kolejne teksty w ramach cyklu artykułów poświęconych ewaluacji.

13 listopada 2008 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi tekstami w ramach cyklu artykułów poświęconych zagadnieniom ewaluacji w projekcie, zamieszczonym w dziale "Pliki" w na stronie grupy dyskusyjnej "Ewaluacja projektów społecznych". Teksty "Badania ilościowe w ewaluacji - do czego potrzebna jest nam statystyka". Cz.1. i Cz.2. Lidii Kuczmierowskiej podejmują kwestię podstawowej analizy statystycznej danych ilościowych zebranych podczas ewaluacji projektu. W pierwszym tekście autorka pokazuje m.in., jak przy pomocy mierników statystycznych opisywać badaną zbiorowość. Umiejętność ta jest przydatna do porządkowania i analizowania różnych informacji na temat działań i uczestników projektu. W drugim tekście natomiast opisuję problem dostępności danych i doboru próby badawczej.


 

Pierwszy tekst w ramach cyklu artykułów poświęconych ewaluacji.

28 września 2008 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym tekstem w ramach cyklu artykułów poświęconych zagadnieniom ewaluacji w projekcie, zamieszczonym w dziale "Pliki" w na stronie grupy dyskusyjnej "Ewaluacja projektów społecznych". Tekst "Monitoring na potrzeby wdrażania projektu" Alicji Zajączkowskiej w zwięzły sposób przedstawia po co i jak przeprowadzać monitoring projektu oraz w jaki sposób uzyskane informacje wykorzystać w ewaluacji projektu. 


 

Bezpłatne porady

14 lipca 2008 r.

Zapraszamy pracowników instytucji publicznych z całej Polski do korzystania z bezpłatnego poradnictwa w zakresie ewaluacji projektów społecznych w ramach projektu „Postaw na jakość - ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną". Pytania można zadawać po dołączeniu się do Grupy dyskusyjnej (http://groups.google.pl/group/ewaluacja) lub bezpośrednio na adres: ewaluacja@ewaluacja.org.pl


 

Koniec cyklu szkoleniowego

23 czerwca 2008 r.

Sesją szkoleniową w dniach 16-18.06.2008 r. zakończyliśmy cykl szkoleniowy poświęcony ewaluacji oraz testowanie programu edukacyjnego.


 

Grupa dyskusyjna

17 czerwca 2008 r.

W ramach projektu „Postaw na jakość - ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną" działa internetowy system doradztwa - grupa dyskusyjna „Ewaluacja projektów społecznych" skierowana do pracowników instytucji publicznych z całej Polski, jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące 2. stopnia, zajmujących się ewaluacją projektów i programów społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje w dziale „Doradztwo" w zakładce „Skrzynka wiedzy".
Zapraszamy!


 

I sesja szkoleniowa

15 maja 2008 r.

W dniach 12-14.05.2008 r. w Ośrodku ZETOM w Jachrance odbyła się I sesja szkoleniowa cyklu szkoleń w zakresie ewaluacji projektów społecznych. Uczestnicy sesji poznali definicje, cele, rodzaje, oraz zastosowanie ewaluacji. Zapoznali się również z wytycznymi UE w zakresie ewaluacji. Znaczna część sesji poświęcona była projektowaniu ewaluacji. Uczestnicy do następnej sesji mają pracować schemat ewaluacji dla przygotowywanych przez ich placówki projektów społecznych. Kolejne sesje odbędą się w dniach 28-30.05.2008r. i 16-18.06.2008r.


 

„Postaw na jakość" - koniec rekrutacji

5 maja 2008 r.

Zakończyliśmy rekrutację na cykl szkoleniowy. Dziękujemy za zgłoszenia.


 

„Postaw na jakość" - rektutacja na cykl szkoleniowy w zakresie ewaluacji projektów społecznych

15 kwietnia 2008 r.

Stowarzyszenie BORIS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym poświęconym nabyciu umiejętności ewaluacji projektów społecznych. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników instytucji publicznych zajmujących się polityką społeczną (jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej) - koordynatorów projektów społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z województwa mazowieckiego. Na cykl szkoleń złożą się trzy sesje szkoleniowe w terminach: 12-14.05.2008 r., 28-30.05.2008 r., 16-18.06.2008 r. W sprawie szczegółowych informacji i otrzymania formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z Łukaszem Wachowskim, pod adresem e-mail: lukaszw@boris.org.pl

Zapraszamy!


 

Program edukacyjny

10 kwietnia 2008 r.

W ramach projektu „Postaw na jakość - ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną" powstał program edukacyjny w zakresie ewaluacji. Program został opracowany przez grupę ekspertów na podstawie wyników badania potrzeb szkoleniowych i jest skierowany do pracowników instytucji publicznych zajmujących się polityką społeczną realizujących projekty społeczne finansowane ze środków UE. Program zostanie przetestowany podczas cyklu szkoleniowego dla instytucji publicznych z województwa mazowieckiego.


 

Badanie potrzeb szkoleniowych

3 marca 2008 r.

Zakończyliśmy zbieranie danych w badaniu potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji. Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu, serdecznie dziękujemy.


 

Seminarium PTE Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza

29 lutego 2008 r.

Seminarium odbędzie się 6 marca br. (czwartek), o godz. 16.30, w Instytucie Socjologii UW, ul. Karowa 18, sala 104.

Seminarium będzie poświęcone publikacji wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt.: „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza". Organizatorzy będą gościć autorów publikacji, którzy chętnie usłyszą opinie o zamieszczonych tam tekstach. Na spotkaniu będzie można również bezpłatnie otrzymać książkę.

Więcej informacji: www.pte.org.pl


 

Badanie potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji

14 stycznia 2008 r.

Rozpoczęliśmy pierwszy etap przygotowania programu edukacyjnego, którym jest badanie potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji publicznych (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, instytucje pośredniczące we wdrażaniu PO KL) w zakresie ewaluacji.


 

„Postaw na jakość"

2 stycznia 2008 r.

Dnia 15 grudnia została podpisana umowa na realizację projektu „Postaw na jakość - ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną". Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji publicznych zajmujących się polityką społeczną w zakresie ewaluacji oraz stworzenie i przetestowanie modelowego programu edukacyjnego w zakresie ewaluacji. Rezultatem projektu będzie także publikacja z zakresu ewaluacji w wersji elektronicznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 Wielosektorowy Projekt Wzmocnienia Zdolności Administracyjnych PL2005/017-488.01.02.06.


 

Dotacja na wzmacnianie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym

21 listopada 2007r.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie BORIS zostało wytypowane do otrzymania dotacji w konkursie grantowym „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym" w ramach programu Środki Przejściowe 2005 ogłoszonym przez Fundację Fundusz Współpracy na realizację projektu „Postaw na jakość - ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną"


Witamy na stronie Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju

17 maja 2007r.

Zapraszamy do zapoznania się z nową zawartością naszej strony internetowej i korzystania z usług Agencji.

 

Podnosimy skuteczność ludzi, zespołów i organizacji oraz instytucji, oferując kompleksowe usługi doradcze
i szkoleniowe w zakresie ewaluacji projektów społecznych.

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
 
Made by Webprovider