AgencjaZespół AgencjiDotychczasowe działaniaRekomendacje
UsługiJak pracujemyFormularz zleceniaSprzedaż publikacjiDoradztwoKonsultacje dla organizacji i instytucji z zakresu samooceny
Kluczowe pojęciaSamoewaluacjaFundusze strukturalnePublikacje do pobraniaPrzydatne odnośnikiDoradztwo
Postaw na jakośćEwaluacja kluczem do sukcesuSamoregulacja kluczem do rozwoju!

Postaw na jakość

Gdzie jesteś » Projekty » Postaw na jakość
polski | english | kontakt

Postaw na jakość – ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną


Projekt miał na celu wypracowanie długofalowych mechanizmów edukacyjnych pozwalających na stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu ewaluacji pracowników instytucji publicznych zajmujących się działaniami w sferze polityki społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej. Projekt został zrelizowany w terminie 15.12.2007 - 15.11.2008

Projekt nakierowany był na:

Długofalowym celem projektu było podniesienie skuteczności, jakości oraz efektywności rozwiązywania problemów społecznych przez instytucje publiczne działające w sferze polityki społecznej.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie ewaluacji pracowników zajmujących się oceną w instytucjach publicznych będących instytucjami pośredniczącymi oraz instytucjami wdrażającymi programy i projekty finansowane z funduszy publicznych (krajowych i unijnych) w nowym okresie programowania 2007-2013.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Środki Przejściowe 2005
Wielosektorowy Projekt Wzmocnienia Zdolności Administracyjnych

 

 

Podnosimy skuteczność ludzi, zespołów i organizacji oraz instytucji, oferując kompleksowe usługi doradcze
i szkoleniowe w zakresie ewaluacji projektów społecznych.

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
 
Made by Webprovider