AgencjaZespół AgencjiDotychczasowe działaniaRekomendacje
UsługiJak pracujemyFormularz zleceniaSprzedaż publikacjiDoradztwoKonsultacje dla organizacji i instytucji z zakresu samooceny
Kluczowe pojęciaSamoewaluacjaFundusze strukturalnePublikacje do pobraniaPrzydatne odnośnikiDoradztwo
Postaw na jakośćEwaluacja kluczem do sukcesuSamoregulacja kluczem do rozwoju!

Samoregulacja kluczem do rozwoju!

Gdzie jesteś » Projekty » Samoregulacja kluczem do rozwoju!
polski | english | kontakt

 | Start | O projekcie | Badanie potrzeb | Eksperci | Narzędzie samooceny i rozwoju | Realizatorzy |


PROJEKT ZAKOŃCZONY - NARZĘDZIE SAMOOCENY I ROZWOJU ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE "NARZĘDZIE SAMOOCENY I ROZWOJU"

 

 

Projekt „Samoregulacja kluczem do rozwoju" nakierowany jest na wzmocnienie sektora pozarządowego w zakresie samoregulacji poprzez opracowanie modelu samooceny i rozwoju organizacji w zakresie wewnętrznych procedur.

Wypracowane w projekcie,  bezpłatne narzędzie pozwoli zainteresowanym organizacjom w sposób systematyczny diagnozować poziom i jakość ich własnych działań.


AKTUALNOŚCI

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

W dniach 1 - 2 grudnia 2010 odbyło się w Waszawie seminarium podsumowujące projekt. Wzięły w nim udział przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju. Zaprezentowane zostały doświadczenia konsultantów i organizacji testujących Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji, odbyły sie dyskusje nad użytecznością narzędzia oraz ideą samoegulacij trzeciego sektora.


Zakończył się proces testowania narzędzia w organizacjach. Konsultanci przekazują swoje uwagi ekspertom, którzy poprawią zgodnie z nimi narzędzie, aby było one w jak największym stopniu dostosowane do potrzeb organizacji.

Do 15 listopada 2010 r. konsultanci będą testować na wybranych organizacjach pozarządowych pierwszą wersję Narzędzia samooceny i rozwoju. Proces konsultacji zakłada 3 spotkania z jedną organizacją (łącznie 20 godzin), po których konsultanci wypełniają arkusze informacji zwrotnej. W wyniku konsultacji powstaną plany naprawcze dla każdej z 30 organizacji. Po przetestowaniu Narzędzia, konsultanci przekażą swoje uwagi ekspertom, którzy na tej podstawie opracują ostateczną wersję Narzędzia. Będzie ono dostępne na stronie w grudniu 2010.


Wybrano 30 organizacji, w których będzie testowane narzędzie samooceny. Konsultanci przeprowadzą w nich proces samooceny z wykorzystaniem narzędzia, co pozwoli samym organizacjom zdiagnozować ich sytuację, a nam - dopasować narzędzie do ich potrzeb i oczekiwań. 

Lista organizacji będzie wkrótce dostępna na stronie projektu. 


Szkolenia dla konsultantów - zakończone!

W czasie wakacji przedstawiciele organizacji, którzy zdecydowali się zostać konsultantami narzędzia w organizacjach pozarządowych, odbyli dwa szkolenia przygotowujące ich do pełnienia tych funkcji.

W lipcu odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące zarządzania w organizacjach, prowadzone przez Marcina Chludzińskiego i Ewę Gałkę. Szkolenie było oparte m.in. na obszarach zarządzania uwzględnionych także w narzędziu samooceny.

W sierpniu odbyło się drugie szkolenie, które miało na celu przekazanie konsultantom i konsultatnkom umiejętności związanych z prowadzeniem dyskusji gruopwych, procesem facylitacji, które przydadzą im się podczas testowania narzędzia w wybranych ngo. Szkolenie prowadziły Maja Branka i Marta Rawłuszko.


13 lipca odbyło się drugie spotkanie ekspertów. Opracowano narzędzie w wersji do testowania, które zostanie przekazane konsultantom na szkoleniach.


20 maja 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów, którzy opracują - w konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych - narzędzie samooceny i rozwoju.

Wybrano także osoby, które będą pełnić role regionalnych konsultantów i konsultantek, testujących narzędzie w wybranych organizacjach w całym kraju. Ich praca pozwoli na udoskonalenie samego narzędzia i przyczyni się do rozwoju organizacji, które z niego skorzystają. 

 


Projekt realizują Stowarzyszenie BORIS w partnerstwie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Podnosimy skuteczność ludzi, zespołów i organizacji oraz instytucji, oferując kompleksowe usługi doradcze
i szkoleniowe w zakresie ewaluacji projektów społecznych.

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
 
Made by Webprovider